YAZIM KURALLARI

KONGRE DİLLERİ

Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça

Özet Yazım Kuralları

 • Özet metni Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

 • Sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

 • Özet Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı  (iki yana yaslı) ve tek satır aralığıyla  yazılmalıdır.

 • Özet en az 300 en fazla 400 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce olmalıdır.

 • Özet Başlığı: 12 Punto, Büyük harf, koyu ve ortada olmalıdır.

 • Yazar/Yazarların Adları: 12 punto, koyu, sağa yaslı olmalıdır.

 • Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto sağa yaslı. Yazar ve kurumu tek satır aralığı olmalıdır.

 • Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı tek satır aralığıyla ve 6nk paragraf aralığıyla yazılmalıdır.

POSTER YAZIM KURALLARI

 • 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında, dik olarak ve en az 1 metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

 • Üst, alt, sol ve sağ kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

 • Poster Adı “Times New Roman” karakterinde, 36 punto ve koyu yazılmalıdır.

 • Yazar Ad(lar)ı “Times New Roman” karakterinde 24 punto ve koyu yazılmalıdır.

 • Yazar adres(ler)i “Times New Roman” karakterinde 16 punto yazılmalıdır.

 • Metin başlıkları “Times New Roman” karakterinde 20 punto ve koyu yazılmalıdır.

 • Metin “Times New Roman” Karakterinde 18 punto yazılmalıdır.

 • Poster özeti gönderimi sırasında tablo veya figür kullanılamaz.

Tam Metin Yazım Kuralları

Tam Metin Yazım Kuralları

 

Bildiri tam metni Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı  (iki yana yaslı) ve tek satır aralığıyla  yazılmalıdır.

Bildirinin en az 300 en fazla 400 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.

Bildiri Başlığı: 12 Punto, Büyük harf, koyu ve ortada

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto, koyu, sağa yaslı.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto sağa yaslı. Yazar ve kurumu tek satır aralığı.

Ana Başlıklar: 12 Punto sola yaslı, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 Punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı tek satır aralığıyla ve 6nk paragraf aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz.